Trang chủ » Tag Archives: Tiêu chuẩn

Tag Archives: Tiêu chuẩn

NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 14-10-2016

Ngày tiêu chuẩn thế giới 14/10 là ngày hội của những người làm công tác tiêu chuẩn hoá trên toàn thế giới. Lễ kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10 và Hội thảo “Tiêu chuẩn tạo dựng lòng tin”. Ngày tiêu chuẩn thế giới 14/10 là ngày hội của những người làm công tác tiêu chuẩn hoá trên toàn ...

Xem thêm