Trang chủ » Hoạt động TBT

Hoạt động TBT

Trehalose – phụ gia thực phẩm có thể gây ra các vấn đề về ruột

Mặc dù mang lại lợi ích cho công nghiệp thực phẩm, nhưng nghiên cứu y khoa gần đây cho thấy rằng Trehalose, một loại đường được thêm vào nhiều thực phẩm chế biến cũng gây ra các vấn đề về ruột, nguy hiểm cho sức khỏe. Trehalose có thể kích thích một loại vi khuẩn ruột đặc hiệu có tên Clostridium difficile ...

Xem thêm

Mũ bảo hiểm

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về  việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. Quy chuẩn kỹ  thuật này quy định mức giới hạn của quy định kỹ  thuật đối với mũ bảo hiểm cho ngươi đi xe mô ...

Xem thêm

Van hãm

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ  thuật quốc gia về van hãm sử dụng trên đầu máy, toa xe. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm van hãm sử dụng trên đầu máy toa xe. Van hãm trong quy ...

Xem thêm

Nhãn hàng hoá

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Thông tư này quy định chi tiết thực hiện: Khoản 5 Điều 3; Điều 4; khoản ...

Xem thêm

Kính an toàn 

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ  thuật quốc gia về kính an toàn sử dụng trên đầu máy, toa xe. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ  thuật và kiểm tra, thử nghiệm đối với kính an toàn được sử dụng làm kính ...

Xem thêm

Hội nghị lần thứ 51 của ACCSQ: Giảm hàng rào kỹ thuật, hài hòa tiêu chuẩn trong ASEAN

Từ ngày 8-12/7/2019, hội nghị lần thứ 51 của Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ) và các cuộc họp có liên quan được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia. Đại diện cơ quan Tiêu chuẩn hóa của các nước ASEAN đến dự cuộc họp với sự điều hành luân phiên của Chủ tịch ACCSQ, ông ...

Xem thêm