Trang chủ » Hoạt động quản lý (trang 6)

Hoạt động quản lý

Hội thảo: Công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố năm 2018

Ngày 3/8, tại nhà khách Quốc hội – 192 Võ Nguyên Giáp – Đà Nẵng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã tổ chức Hội thảo công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố năm 2018. Hội thảo có sự tham dự của Ông Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ Khoa học ...

Xem thêm

Yêu cầu tạm dừng lưu thông 519 sản phẩm hàng hóa vi phạm

Chỉ trong hai tháng 6-7/2018, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá (QLCLSPHH) đã ra thông báo yêu cầu tạm dừng lưu thông 62 mẫu hàng hóa vi phạm với số lượng lên đến 519 sản phẩm. Theo thông tin từ Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm hàng hóa (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), thực hiện ...

Xem thêm

Quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu

Ngày 15/3/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành công văn số 614/TĐC-ĐL về việc thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu. Theo quy định tại Khoản 7 Điều 6 của Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 28/5/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về ...

Xem thêm

Hướng dẫn các Bộ ngành, địa phương về việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015

Ngày 21/02/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 419/BKHCN-TĐC về lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 gửi các Bộ ban ngành, địa phương. Thực hiện quy định tại điểm c khoản 4 Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ- TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ hưóng dẫn lộ trình việc xây dựng, ...

Xem thêm

Thép làm cốt bê tông

Ngày 07/12/2017, Việt Nam  thông báo cho các nước thành viên WTO về  việc đưa ra Dự  thảo Quy chuẩn kỹ  thuật quốc gia về  thép làm cốt bê tông. Quy chuẩn này quy định mức giới hạn của các yêu cầu kỹ  thuật đối với các loại thép cốt bê tông, thép cốt bê tông dự ứng lực và ...

Xem thêm

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Thúc đẩy cạnh tranh của nền kinh tế

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) 2017 đang bước vào giai đoạn nước rút, hoàn thiện những bước cuối cùng để tôn vinh những doanh nghiệp đủ điều kiện trao giải. Theo thông tin từ Văn phòng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG), năm 2017 có 145 doanh nghiệp (DN) đăng ký tham dự GTCLQG, sau khi đánh ...

Xem thêm

Công bố danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đã ký quyết định công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 – (sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn) thuộc trách nhiệm quản lý của bộ. Theo đó, Khí dầu mỏ dạng hóa lỏng (LPG) và xăng, nhiên liệu điezen và nhiên liệu sinh ...

Xem thêm