Trang chủ » Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Thông tư này quy định chi tiết thực hiện: 1. Khoản 5 Điều 3; Điều 4; ...

Xem thêm

Hội nghị tập huấn: “Chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan HCNN tỉnh Phú Yên, năm 2019”

Ngày 14/6/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) phối hợp với Công ty Tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu – AHEAD tổ chức triển khai Hội nghị tập huấn: “Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang ...

Xem thêm

EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Phụ lục V Quy định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu về các sản phẩm mỹ phẩm

Ngày 28/3/2019, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Phụ lục V Quy định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu về các sản phẩm mỹ phẩm. Dự thảo này đưa ra một thành phần bảo quản mới – Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB) – trong tẩy rửa, ...

Xem thêm

EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định (EC) số 1107/2009

Ngày 01/3/2019, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định (EC) số 1107/2009 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu liên quan đến các sản phẩm bảo vệ thực vật. Cụ thể hoạt chất thiophanatemethyl sẽ không tiếp tục được chấp thuận theo Quy định (EC) số 1107/2009. ...

Xem thêm

Khai trương Trục Liên thông văn bản quốc gia

Chiều 12-3, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) dự lễ khai trương Trục Liên thông văn bản quốc gia (TLTVBQG) phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử (VBĐT) do Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức. Cùng dự có các đồng chí: Phạm Minh ...

Xem thêm

Chính phủ chính thức phê duyệt Đề án truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” với mục tiêu đến năm 2020 sẽ xây dựng và đưa vào vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. Đề án nhằm hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật, văn bản, ...

Xem thêm

Cảnh báo của Thái Lan về Chất dinh dưỡng

Ngày 08/8/2018, Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc sửa đổi thời hạn góp ý đối với Dự thảo “Ghi nhãn các chất dinh dưỡng” được thông báo cho WTO Ngày 08/8/2018, Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc sửa đổi thời hạn góp ý đối với Dự thảo “Ghi ...

Xem thêm

Quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu

Ngày 15/3/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành công văn số 614/TĐC-ĐL về việc thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu. Theo quy định tại Khoản 7 Điều 6 của Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 28/5/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về ...

Xem thêm

Trung Quốc đã gửi thông báo về Dự thảo sửa đổi Biện pháp kiểm tra và giám sát ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn xuất nhập khẩu

Ngày 9/1/2018, Trung Quốc đã gửi thông báo về Dự thảo sửa đổi Biện pháp kiểm tra và giám sát ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn xuất nhập khẩu để các nước Thành viên WTO đóng góp ý kiến.  Nhà nhập khẩu hoặc nhà sản xuất nước ngoài của sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn nhập khẩu phải ...

Xem thêm