Trang chủ » Báo cáo tháng

Báo cáo tháng

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3 năm 2019

  I.Hoạt động quản lý về TCĐLCL   1.Công tác Quản lý đo lường -Xây dựng kế hoạch kiểm tra về đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Công tác TC-CL&TBT -Soạn thảo công văn hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 02/2019

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL -Phối hợp cùng Văn phòng Sở KH&CN báo cáo chấm điểm cải cách hành chính ISO hành chính công; -Góp ý về hiệp y đối với doanh nghiệp được đề nghị Thủ tướng tặng GTCLQG – Công ty KCP; -Thu thập thông tin chuẩn bị xuất bản bản tin hàng rào kỹ thuật ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 01/2019

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL Công tác Quản lý đo lường -Chủ trì thanh tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá tại 06 cơ sở kinh doanh xăng dầu gồm: huyện Sơn Hoà: 03 cơ sở, huyện Tây Hoà: 02 cơ sở, huyện Sông Hinh: 01 cơ sở, tương ứng 20 PTĐ cột đo xăng ...

Xem thêm

Báo cáo hoạt động TC-ĐL-CL năm 2018

Bối cảnh chung Tổ chức bộ máy -Văn phòng Chi cục TCĐLCL: 10 biên chế hành chính, 03 hợp đồng theo nghị định 68/NĐ-CP; +Lãnh đạo : 01 Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng +Phòng HC-TH : 04 cán bộ; trong đó : 02 đại học, 01 trung cấp, 01 sơ cấp +Phòng quản lý Đo lường: ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 12/2018

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL Công tác Quản lý đo lường -Chủ trì thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu tại 07 cơ sở tương ứng 26 PTĐ, các cơ sở điều chấp hành đúng theo quy định; Chi tiết: + Huyện Tuy An: 02 ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 11/2018

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL Công tác Quản lý đo lường -Chủ trì kiểm tra về đo lường phương tiện đo nhóm 2, vàng trang sức mỹ nghệ tại 22 cơ sở tương ứng với 410 PTĐ (chi tiết: 17 cơ sở kinh doanh vàng: 17 PTĐ, 02 cơ sở kinh doanh taxi: 288 PTĐ, 03 cơ sở ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 10/2018

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL Công tác Quản lý đo lường -Chủ trì thanh tra 07 cơ sở xăng dầu trên địa bàn TX Sông Cầu; -Phối hợp với thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thanh tra về phương tiện đo nhóm 2 trong lĩnh vực y tế tại 06 cơ sở gồm: +TP Tuy Hoà ...

Xem thêm

Báo cáo tình hình hoạt động TC-ĐL-CL 9 tháng năm 2018

I. Hoạt động quản lý về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Công tác quản lý Đo lường -Tham mưu Giám đốc Sở KH&CN trình UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của phát luật về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng xăng dầu và mã số mã vạch; -Chủ trì kiểm tra +Về ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 8 năm 2018

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL Công tác Quản lý đo lường -Xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên đề về đo lường chất lượng năm 2018; Công tác TC-CL&TBT -Phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường lấy 01 mẫu dầu tại cửa hàng xăng dầu Lê Thức Thị xã Sông Cầu; -Phối hợp với Viện Tiêu ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 07 năm 2018

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL Công tác Quản lý đo lường -Kiểm tra đo lường về công tơ nước tại 5 cơ sở (TX Sông Cầu, Bắc Sông Cầu, huyện Tuy An, Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên và Đồng Xuân) tương ứng 43.813 PTĐ; -Kiểm tra đo lường về công tơ điện tại 1 cơ ...

Xem thêm