Trang chủ » Báo cáo tháng

Báo cáo tháng

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 07/2019

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL 1. Công tác Quản lý đo lường -Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo cột đo xăng dầu tại 16 cơ sở tương tứng 57 PTĐ; Chi tiết: Huyện Sông Hinh: 03 cơ sở 11 PTĐ; huyện Tây Hòa: 04 cơ sở 12 PTĐ; huyện Phú Hòa: 04 ...

Xem thêm

Báo cáo ước tình hình hoạt động TC-ĐL-CL 06 tháng năm 2019

Hoạt động quản lý về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Công tác quản lý Đo lường -Chủ trì thanh tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá tại 06 cơ sở kinh doanh xăng dầu Chi tiết: huyện Sơn Hoà: 03 cơ sở, huyện Tây Hoà: 02 cơ sở, huyện Sông Hinh: 01 cơ sở, tương ứng ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 05/2019

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL 1. Công tác Quản lý đo lường -Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phép đo, phương tiện đo công tơ điện và đồng hồ nước tại 04 cơ sở tương ứng 16.782 PTĐ; Chi tiết: TX Sông Cầu: 02 cơ sở (Nhà Máy Nước Đông Bắc Sông Cầu 2.104 PTĐ; ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 04/2019

Hoạt động quản lý về TCĐLCL Công tác Quản lý đo lường -Kiểm tra về đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ tại 55 cơ sở tương ứng 40 PTĐ; Trong đó: 07 cơ sở không còn kinh doanh và 08 cơ sở đóng cửa Công tác TC-CL&TBT -Góp ý dự thảo kế hoạch ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3 năm 2019

  I.Hoạt động quản lý về TCĐLCL   1.Công tác Quản lý đo lường -Xây dựng kế hoạch kiểm tra về đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Công tác TC-CL&TBT -Soạn thảo công văn hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 02/2019

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL -Phối hợp cùng Văn phòng Sở KH&CN báo cáo chấm điểm cải cách hành chính ISO hành chính công; -Góp ý về hiệp y đối với doanh nghiệp được đề nghị Thủ tướng tặng GTCLQG – Công ty KCP; -Thu thập thông tin chuẩn bị xuất bản bản tin hàng rào kỹ thuật ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 01/2019

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL Công tác Quản lý đo lường -Chủ trì thanh tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá tại 06 cơ sở kinh doanh xăng dầu gồm: huyện Sơn Hoà: 03 cơ sở, huyện Tây Hoà: 02 cơ sở, huyện Sông Hinh: 01 cơ sở, tương ứng 20 PTĐ cột đo xăng ...

Xem thêm