Trang chủ » Báo cáo tháng

Báo cáo tháng

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 07/2019

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL 1. Công tác Quản lý đo lường -Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo cột đo xăng dầu tại 16 cơ sở tương tứng 57 PTĐ; Chi tiết: Huyện Sông Hinh: 03 cơ sở 11 PTĐ; huyện Tây Hòa: 04 cơ sở 12 PTĐ; huyện Phú Hòa: 04 ...

Xem thêm

Báo cáo ước tình hình hoạt động TC-ĐL-CL 06 tháng năm 2019

Hoạt động quản lý về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Công tác quản lý Đo lường -Chủ trì thanh tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá tại 06 cơ sở kinh doanh xăng dầu Chi tiết: huyện Sơn Hoà: 03 cơ sở, huyện Tây Hoà: 02 cơ sở, huyện Sông Hinh: 01 cơ sở, tương ứng ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 05/2019

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL 1. Công tác Quản lý đo lường -Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phép đo, phương tiện đo công tơ điện và đồng hồ nước tại 04 cơ sở tương ứng 16.782 PTĐ; Chi tiết: TX Sông Cầu: 02 cơ sở (Nhà Máy Nước Đông Bắc Sông Cầu 2.104 PTĐ; ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 04/2019

Hoạt động quản lý về TCĐLCL Công tác Quản lý đo lường -Kiểm tra về đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ tại 55 cơ sở tương ứng 40 PTĐ; Trong đó: 07 cơ sở không còn kinh doanh và 08 cơ sở đóng cửa Công tác TC-CL&TBT -Góp ý dự thảo kế hoạch ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3 năm 2019

  I.Hoạt động quản lý về TCĐLCL   1.Công tác Quản lý đo lường -Xây dựng kế hoạch kiểm tra về đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Công tác TC-CL&TBT -Soạn thảo công văn hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 02/2019

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL -Phối hợp cùng Văn phòng Sở KH&CN báo cáo chấm điểm cải cách hành chính ISO hành chính công; -Góp ý về hiệp y đối với doanh nghiệp được đề nghị Thủ tướng tặng GTCLQG – Công ty KCP; -Thu thập thông tin chuẩn bị xuất bản bản tin hàng rào kỹ thuật ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 01/2019

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL Công tác Quản lý đo lường -Chủ trì thanh tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá tại 06 cơ sở kinh doanh xăng dầu gồm: huyện Sơn Hoà: 03 cơ sở, huyện Tây Hoà: 02 cơ sở, huyện Sông Hinh: 01 cơ sở, tương ứng 20 PTĐ cột đo xăng ...

Xem thêm

Báo cáo hoạt động TC-ĐL-CL năm 2018

Bối cảnh chung Tổ chức bộ máy -Văn phòng Chi cục TCĐLCL: 10 biên chế hành chính, 03 hợp đồng theo nghị định 68/NĐ-CP; +Lãnh đạo : 01 Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng +Phòng HC-TH : 04 cán bộ; trong đó : 02 đại học, 01 trung cấp, 01 sơ cấp +Phòng quản lý Đo lường: ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 12/2018

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL Công tác Quản lý đo lường -Chủ trì thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu tại 07 cơ sở tương ứng 26 PTĐ, các cơ sở điều chấp hành đúng theo quy định; Chi tiết: + Huyện Tuy An: 02 ...

Xem thêm