Trang chủ » Báo cáo tháng » Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9 năm 2019

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9 năm 2019

  1. Hoạt động quản lý về TCĐLCL
  2. Công tác Quản lý đo lường

-Kiểm tra về đo lường chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ và phương tiện đo nhóm 2 tại huyện Tây Hoà: 01 cơ sở, tương ứng 01 PTĐ;

  1. Công tác TC-CL&TBT

-Tiếp nhận 01 cơ sở công bố hợp chuẩn sản phẩm gạch Terazo của Công ty cổ phần TMDV Huy Thiên Phú;

-Gửi công văn hướng dẫn các doanh nghiệp đã xây dựng, áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, đăng ký và xin hỗ trợ kinh phí theo quy định đến 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

-Kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý và công nghệ tiên tiến tại 02 cơ sở để xem xét hỗ trợ kinh phí theo QĐ 1421/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của UBND tỉnh Phú Yên tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh (Công ty TNHH công nghiệp KCP Việt Nam; Công ty TNHH Thuỷ sản Hồng Ngọc)

-Xuất bản bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Phú Yên số 06/2019;

-Cập nhật trang Web Chi cục: 28 hoạt động TCĐLCL

  1. Công tác phối hợp

-Phối hợp với Chi cục quản lý chất lượng Miền Trung kiểm tra về chất lượng xăng dầu và đồ chơi trẻ em tại TP Tuy Hòa: kiểm tra 04 cơ sở xăng dầu và lấy 01 mẫu đồ chơi trẻ em (Cửa hàng Kim Phú);

-Phối hợp với Sở Nội Vụ tham gia đoàn kiểm tra cải cách hành chính tại huyện Sơn Hoà;

  1. Công tác quản lý ISO Hành chính

-Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND Tỉnh Phú Yên xin cấp kinh phí bổ sung xây dựng ISO 9001:2015 cho 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở NN&PTNT tỉnh: Trung tâm Khuyến nông, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa và Ban Quản lý cảng cá;

  1. Công tác khác

-Tham dự hội thảo các giải pháp khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng tại TP HCM từ ngày 29-31/08/2019;

xem đầy đủ taị đây :