Lưu trữ hàng ngày: 07/11/2019

Dệt may cần tập trung khai thác những đơn hàng kỹ thuật cao

– Để đạt được mục tiêu xuất khẩu đề ra là 40 tỷ USD từ giờ đến cuối năm, ngành dệt may cần tập trung khai thác các đơn hàng đòi hỏi kỹ thuật cao cũng như đáp ứng thời gian giao hàng nhanh, chính xác, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của khách hàng. Theo thông tin từ ...

Xem thêm

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc

– Ngày 31/10 đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ với nội dung tập trung vào hệ thống truy xuất nguồn gốc và các giải pháp công nghệ truy xuất nguồn gốc có thể áp dụng với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Chương trình diễn ra với hai nội dung chính: Lễ ký kết biên bản ...

Xem thêm