Lưu trữ hàng ngày: 20/03/2019

Tiêu chuẩn mới sẽ giúp đánh giá thay đổi hệ thống máy bay

Một tiêu chuẩn quốc tế mới do Hội Thử nghiệm và Vật liệu Mỹ (ASTM Quốc tế) phát triển sẽ cung cấp hướng dẫn trong việc đánh giá sự thay đổi của máy bay. Ủy ban phát triển hệ thống máy bay ASTM Quốc tế (F39) đã phê chuẩn tiêu chuẩn, sẽ sớm được công bố dưới tên gọi là ...

Xem thêm