Lưu trữ hàng ngày: 13/03/2019

Tiếp tục tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm (TCVN 12607: 2019) do Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xây dựng. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan ...

Xem thêm

Dừng công bố dự thảo tiêu chuẩn về nước mắm

Sau nhiều ý kiến liên quan đến công bố dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm”. Tại cuộc họp diễn ra ngày 12/3, Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ, Phạm Công Tạc cho biết sẽ dừng công bố dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm” ...

Xem thêm