Lưu trữ hàng ngày: 11/03/2019

Xây dựng tiêu chuẩn nước mắm mang lại lợi ích cho nhà sản xuất và người tiêu dùng

– Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trước ý kiến lo ngại tiêu chuẩn ban hành sẽ làm khó nước mắm truyền thống. Tại cuộc gặp gỡ báo chí để trao đổi về những nội dung liên quan đến Dự thảo TCVN 12607: 2019 Quy phạm ...

Xem thêm

Thiếu tiêu chuẩn, nước mắm Việt khó bề xuất khẩu

– Đây là thực tế mà không ít các doanh nghiệp nước mắm trong nước gặp khó khi tìm đường đưa nước mắm Việt xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Tại thị trường Hà Nội, nước mắm Phú Quốc được bày bán rất nhiều tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, cửa hàng bán lẻ… Đại diện cơ sở ...

Xem thêm

Tiêu chuẩn mới giúp đánh giá chất lượng môi trường trầm tích

Một tiêu chuẩn mới của ASTM Quốc tế sẽ giúp các chuyên gia đánh giá môi trường thực hiện các nghiên cứu hiệu quả hơn về trầm tích, ma trận của nước và thành phần độ hạt, khoáng vật lắng xuống đáy nước. Theo Eileen Snyder, thành viên của ASTM Quốc tế, làm việc tại Alpha Analytical Inc thì Tiêu ...

Xem thêm