Trang chủ » 2019 » Tháng Hai (trang 2)

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Hai 2019

Bàn phương án cắt giảm mặt hàng thép phải kiểm tra chuyên ngành

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành cắt giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành trong từng lĩnh vực ngay trong năm 2018. Danh mục hàng hóa cắt giảm phải kèm theo mã HS tương ứng quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 01/2019

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL Công tác Quản lý đo lường -Chủ trì thanh tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá tại 06 cơ sở kinh doanh xăng dầu gồm: huyện Sơn Hoà: 03 cơ sở, huyện Tây Hoà: 02 cơ sở, huyện Sông Hinh: 01 cơ sở, tương ứng 20 PTĐ cột đo xăng ...

Xem thêm