Trang chủ » 2019 » Tháng Một (trang 3)

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Một 2019

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 12/2018

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL Công tác Quản lý đo lường -Chủ trì thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu tại 07 cơ sở tương ứng 26 PTĐ, các cơ sở điều chấp hành đúng theo quy định; Chi tiết: + Huyện Tuy An: 02 ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 11/2018

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL Công tác Quản lý đo lường -Chủ trì kiểm tra về đo lường phương tiện đo nhóm 2, vàng trang sức mỹ nghệ tại 22 cơ sở tương ứng với 410 PTĐ (chi tiết: 17 cơ sở kinh doanh vàng: 17 PTĐ, 02 cơ sở kinh doanh taxi: 288 PTĐ, 03 cơ sở ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 10/2018

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL Công tác Quản lý đo lường -Chủ trì thanh tra 07 cơ sở xăng dầu trên địa bàn TX Sông Cầu; -Phối hợp với thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thanh tra về phương tiện đo nhóm 2 trong lĩnh vực y tế tại 06 cơ sở gồm: +TP Tuy Hoà ...

Xem thêm