Trang chủ » Thủ tục hành chính » Danh sách đạt giải thưởng » Danh sách các đơn vị đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Danh sách các đơn vị đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

 

STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ NĂM

THAM DỰ

GIẢI THƯỞNG NĂM

HỖ TRỢ

1 Công ty CP kỹ nghệ thực phẩm Phú Yên 235 Nguyễn Tất Thành, phường 08, Tp Tuy Hoà 2011 Giải Bạc

QĐ 2468/QĐ-TTg, 28/12/2011

2012

 

2 Công ty TNHH XD & QC Phương Tuấn 72 Trần Phú, phường 2, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 2011 Giải Bạc

QĐ 2468/QĐ-TTg, 28/12/2011

2012
3 Công ty TNHH XD & QC Phương Tuấn 72 Trần Phú, phường 2, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 2012 Giải Bạc

QĐ 262/QĐ-TTg, 30/01/20113

2013
4 Công ty TNHH XD & QC Phương Tuấn 72 Trần Phú, phường 2, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 2013 Giải Bạc

QĐ 359/QĐ-TTg, 10/3/2014

2014
5 Công ty TNHH XD & QC Phương Tuấn 72 Trần Phú, phường 2, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 2014 Giải Bạc

 

2015
6 Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam Thị trấn Củng Sơn huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên 2017 Giải Bạc 2017