Trang chủ » Hoạt động TBT » Thực phẩm nhập khẩu

Thực phẩm nhập khẩu

Ngày 26/9/2016, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về  việc nước này đang xây dựng Dự  thảo Quy định căn cứ  vào Điều 32 của Đạo luật quản lý an toàn và vệ  sinh thực phẩm FDA yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm biến đổi gen phải có trách nhiệm lưu giữ hồ  sơ, tài liệu, dữ  liệu của các  sản phẩm

nhập khẩu. Mục đích của dự  thảo này nhằm ngăn ngừa hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.  Các nước thành viên có  60  ngày kể  từ  ngày thông báo để  tham gia góp  ý kiến.  Hiện tại, Đài Loan  chưa  xác định thời gian dự  kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/TPKM/16_4011_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/246

NGUỒN TIN:TBT VIỆT NAM