Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(C:\Inetpub\vhosts\khcnpy.gov.vn\chicuctdc.khcnpy.gov.vn/wp-content/themes/jarida/single-post-hoi-nghi-tap-huan-nang-cao-nhan-thuc-xay-dung-ap-dung-he-thong-qlcl-iso-90012008-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-trien-khai-thuc-hien-nam-2015-tren-dia-ban-tinh.php) is not within the allowed path(s): (C:/Inetpub/vhosts/khcnpy.gov.vn\;C:\Windows\Temp\) in C:\Inetpub\vhosts\khcnpy.gov.vn\chicuctdc.khcnpy.gov.vn\wp-includes\template.php on line 658

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(C:\Inetpub\vhosts\khcnpy.gov.vn\chicuctdc.khcnpy.gov.vn/wp-content/themes/jarida/single-post-hoi-nghi-tap-huan-nang-cao-nhan-thuc-xay-dung-ap-dung-he-thong-qlcl-iso-90012008-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-trien-khai-thuc-hien-nam-2015-tren-dia-ban-tinh.php) is not within the allowed path(s): (C:/Inetpub/vhosts/khcnpy.gov.vn\;C:\Windows\Temp\) in C:\Inetpub\vhosts\khcnpy.gov.vn\chicuctdc.khcnpy.gov.vn\wp-includes\template.php on line 661

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(C:\Inetpub\vhosts\khcnpy.gov.vn\chicuctdc.khcnpy.gov.vn/wp-includes/theme-compat/single-post-hoi-nghi-tap-huan-nang-cao-nhan-thuc-xay-dung-ap-dung-he-thong-qlcl-iso-90012008-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-trien-khai-thuc-hien-nam-2015-tren-dia-ban-tinh.php) is not within the allowed path(s): (C:/Inetpub/vhosts/khcnpy.gov.vn\;C:\Windows\Temp\) in C:\Inetpub\vhosts\khcnpy.gov.vn\chicuctdc.khcnpy.gov.vn\wp-includes\template.php on line 664
Hội nghị tập huấn: “Nâng cao nhận thức xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước triển khai thực hiện năm 2015 trên địa bàn Tỉnh”. – Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Phú Yên
Trang chủ » Hoạt động quản lý » Hội nghị tập huấn: “Nâng cao nhận thức xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước triển khai thực hiện năm 2015 trên địa bàn Tỉnh”.

Hội nghị tập huấn: “Nâng cao nhận thức xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước triển khai thực hiện năm 2015 trên địa bàn Tỉnh”.

Thực hiện QĐ 932/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của CQHCNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2014-2015. Ngày 13/5/2015, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên phối hợp với Công ty TNHH tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu – AHEAD tổ chức Hội nghị tập huấn: “Nâng cao nhận thức xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước triển khai thực hiện năm 2015 trên địa bàn Tỉnh”. Tham dự hội nghị, có hơn 40 đại biểu, gồm đại diện các phòng ban thuộc Sở; lãnh đạo UBND các huyện Đồng Xuân, Sông Hinh, Sơn Hòa, lãnh đạo UBND và thư ký ISO các xã thuộc 03 huyện; 02 đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng mô hình thí điểm.

Đồng chí Dương Bình Phú – PGĐ Sở KH&CN phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, chuyên gia tư vấn – Nguyễn Anh Tuấn đã hướng dẫn, tư vấn cho 21 cơ quan, đơn vị (gồm 19 xã và 02 đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng mô hình thí điểm) triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL trong năm 2015 theo Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Chuyên gia tư vấn cũng nhấn mạnh những thuận lợi, khó khăn và một số kinh nghiệm được rút ra trong quá trình xây dựng và áp dụng ISO 9001:2008; Bên cạnh đó, chuyên gia cũng nêu lên sự cần thiết của việc xây dựng HTQLCL tới xã, phường, thị trấn. Và kết quả thực hiện QĐ 932/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của CQHCNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2014-2015: Trong năm 2014, đã có 86 CQHCNN cấp xã, phường, thị trấn xây dựng áp dụng thành công và công bố HTQLCL phù hợp theo TCVN ISO 9001:2008 bao gồm: Thành phố Tuy Hòa: 14 cơ quan; Huyện Sông Cầu: 13 cơ quan; Huyện Đồng Xuân: 07 cơ quan; Huyện Tuy An: 15 cơ quan; Huyện Phú Hòa: 09 cơ quan; Huyện Đông Hòa: 09 cơ quan; Huyện Tây Hòa: 10 cơ quan; Huyện Sơn Hòa: 06 cơ quan; Huyện Sông Hinh: 03 cơ quan.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chuyên gia tư vấn của Công ty TNHH tư vấn quản lý
và phát triển doanh nghiệp Á Châu – AHEAD trình bày các nội dung của lớp tập huấn

Qua hội nghị đã giúp các đại biểu nâng cao nhận thức xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001:2008 và có được những kinh nghiệm để triển khai thực hiện quá trình áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001:2008 tại đơn vị có hiệu quả./.

NGUỒN TIN:CHI CỤC TĐC PHÚ YÊN